Chuyên Viên Công Nghệ
Thông tin tóm tắc

Nguyễn Phước Bảo Toàn
26 tuổi
Trình độ: Cao Đẳng
Kinh nghiệm: 1 năm phát triển sàn và áp dụng công nghệ blockchain