Phó Tổng Giám Đốc
Thông tin tóm tắc

Tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, có 12 năm kinh nghiệm về tài chính, từng làm qua các vị trí quản lý về chứng khoán, bảo hiểm, sàn vàng forex, có 4 năm nghiên cứu về thị trường tiền kỹ thuật số và 3 năm kinh nghiệm về setup và điều hành sàn giao dịch tiền kỹ thuật số