Giám Đốc Tài Chính
Thông tin tóm tắc

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành kế toán tài chính
Kinh nghiệm: 14 năm trong đó gần 10 năm làm kế toán trưởng