Tổng Giám Đốc
Thông tin tóm tắc

Bùi Xuân Xây
45 tuổi
Trình độ: Đại học
Kinh nghiêm: 10 năm làm CEO, 4 năm đầu tư và nghiên cứu công nghệ blockchain, 3 năm thành lập và quản lý sàn giao dịch tiền điện tử.