Trưởng Phòng Hệ Thống
Thông tin tóm tắc

Tuổi : 36 tuổi
Trình độ : Đại học
Kinh nghiệm :
- 10 năm quản trị hệ thống, setup firewall, database
- 04 năm quản trị hệ thống forex MT4,
- 02 năm xây dựng hệ thống blockchain.
Có khả năng và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng hệ thống forex, sàn Vàng.