Downloads

01. Downloads

White Page

PDF

Phiên bản: 0.0.0.1

White page của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính xác và đầy đủ nhất về sàn giao dịch Bitxmen.com và STO BXMS.

Tải White page (*.PDF)

PDF

Ngày 10/02/2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bitxmen thông báo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tải KQKD 2019 (*.PDF)